RADIATOR LIQUID

Špecifikácia:
Chladiaca kvapalina do chladiacej sústavy motocykla so širokým rozsahom pracovnej teploty. Bod varu je +136°C a bod tuhnutia ja až -38°C. Nevyžaduje riedenie a zabezpečuje optimálnu funkciu čerpadla chladiaceho systému. Chráni hliníkové a horčíkové súčiastky pred koróziou.

Vyberte si variant:

Cena od 8,60 €
cena vrátane DPH